เป็นความจริงที่เราไม่อาจรู้เลยว่าเรามีอะไรอยู่ จนกว่าเราจะสูญเสียมันไป

แต่ที่จริงอีก เช่นกันที่เราไม่รู้ ว่าเราพลาดอะไรไปบ้าง จนกระทั่งสิ่งนั้นเข้ามาหาเรา