แมวไม่ว่าจะสีอะไรไม่สำคัญ ขอให้จับหนูได้เป็นพอ

จากหนังสือ ฉลาดคิดอย่างผู้นำโลก