ใครที่คิดว่าตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จ
ในหน้าที่การงานเท่าที่ควร
หรือล้มเหลวเมื่อปีที่ผ่านมา อย่าเพิ่งท้อ
ลองค้นหาจุดบกพร่องของตัวเองแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น
พร้อมทั้งหาเทคนิควิธีการใหม่ๆมาปรับใช้ในการทำงานนะคะ

ซึ่งก็มีเทคนิคในการทำงานดีๆที่เรียกว่า คาถา 6 P มาฝาก
1. P-Positive Thinking

คือ การมีทัศนคติที่เป็นบวก มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ
ไม่คิดในทางลบ เช่น หากเจอปัญหาในการทำงาน
แทนที่จะนั่งกลุ้มใจคิดว่าคราวนี้ต้องแย่แน่ ก็ให้มองว่า
นี่เป็นหนทางหนี่งที่จะฝึกฝนให้เราเก่งกล้ามากยิ่งขึ้น
2. P-Peaceful Mind

คือ การมีจิตใจที่สงบ เคยได้ยินคำพูดที่ว่า
“จงใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว” หรือเปล่า
คำพูดนี้ใช้ได้ผลดีทีเดียว เวลาเกิดปัญหาขึ้น
เราอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปกับปัญหานั้น
การมีจิตใจที่สงบ มีสมาธิ จะทำให้เราเกิดปัญญา
ในการคิดหาวิธีแก้ปัญหา นอกจากนี้
ยังทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย
3. P-Patient

คือ การมีความอดทน คาถาข้อนี้ก็สอดคล้องกับข้อที่แล้ว
เพราะการที่เราจะมีจิตที่สงบได้ เราต้องรู้จักอดทนอดกลั้น
ระงับอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ หากสิ่งใดๆ
ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ เราก็ต้องอดทนรอคอย
ให้ถึงช่วงเวลาของเรา นอกจากนี้ยังต้องอดทน
ต่อปัญหาและความยากลำบากในการทำงานด้วย
4. P-Punctual

คือ การเป็นคนตรงต่อเวลา มนุษย์เราได้ถูกปลูกฝัง
ให้เป็นคนมีวินัย รู้จักตรงต่อเวลามาตั้ง แต่ยังเป็นเด็ก
เช่น การไม่มาโรงเรียนสาย ส่งการบ้านให้ตรงเวลา
ในการทำงานก็เช่นกัน หากเรามาทำงานสาย
เจ้านายคงไม่ชอบแน่ๆ แล้วยิ่งถ้าเราผิดนัดลูกค้า
ผลเสียคงตามมาอีกเป็นกระบุง แม้แต่เวลายังรักษาไม่ได้
เจ้านายหรือลูกค้าคงไม่ไว้ใจให้เราทำงานใดๆแล้วละ
5. P-Polite

คือ การเป็นคนสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
การเป็นคนสุภาพนอบน้อมจะทำให้มีแต่คนรักใคร่
และอยากช่วยเหลือ ยิ่งถ้าเรามีตำแหน่งใหญ่โตด้วยแล้ว
ยิ่งต้องมีความสุภาพอ่อนน้อมเพราะจะทำให้
ผู้อื่นยิ่งเกรงใจเรามากขึ้น ตรงกันข้าม
การทำตัวกระด้างกระเดื่อง หยาบคาย หยิ่งยโส
ย่อมเป็นที่รังเกียจของสังคม
และไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย
6. P-Professional

คือ ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
การที่เรามีหน้าที่อะไร เราก็ควรทำตัวให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่นั้นๆ หมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
และหมั่นฝึกปรือฝีมือในการทำงานอยู่เสมอ
เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด การทำงานอย่างมืออาชีพ
จะเป็นที่ชื่นชมและไว้วางใจของเจ้านาย
รวมไปถึงลูกค้าที่ย่อมจะพอใจ และไว้วางใจ
ให้เราดูแลงานของเขาต่อไป
คาถา 6 P ที่นำมาฝากนี้ อยากให้นำไปปฏิบัติให้เป็นนิสัย
รับรองว่ามันจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้
คุณประสบความสำเร็จ
ในหน้าที่การงานอย่างแน่นอน