ก. เก็บคุณไว้ในใจ ข. เข้าใจคุณ ค. คอยสนับสนุน ง. ง้อคุณเมื่อรู้ว่าเขาผิด จ. จับมือคุณเมื่อคุณต้องการกำลังใจ ฉ. เฉยกับความใจร้อนของคุณ ช. ช่วยเหลือคุณ ซ. ซื่อสัตย์กับคุณ ญ. ญาติดีกับคุณเสมอ ด. เดินเคียงข้างคุณ ต. ติดตามข่าวคราวความเป็นไปของคุณ ถ. ไถ่ถามทุกข์ สุข ท. ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป ธ. ธัมมะธัมโมกับคุณ น. นับถือคุณและน่ารักในสายตาของคุณ บ. บอกความจริงแก่คุณ ป. ปลอบใจเมื่อคุณท้อ ผ. ผายมือต้อนรับคุณเสมอ ฝ. ฝากผีฝากไข้กับคุณ พ.
เพิ่มพลังให้แก่คุณ ฟ. ฟังคุณ (แม้คุณจะพูดจนน้ำไหลไฟดับก็ตาม) ภ. ภูมิใจในตัวคุณ ม. มอบสิ่งที่ดีแก่คุณ ย. ยกโทษให้กับข้อผิดพลาดของคุณ ร. รักคุณที่เป็นคุณ ล. ละเอียดอ่อนกับความรู้สึกของคุณ ว. ไว้ใจคุณ ศ. ศึกษานิสัยที่แท้จริงของคุณ ส. สังเกตุความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ ห. เห็นคุณค่าของคุณ อ. อธิบายในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ ฮ. เฮฮากับคุณได้ทุกเวลา