นานแค่ไหนแล้ว     ที่เรารู้จักคนอื่นอย่างดี

และนานแค่เท่าไหร่     ที่เราเคยรู้จักตนเอง