ถ้ารัก คือ…ฟัน

รักคงมั่น คือ…ฟันแท้

รักร่อแร่ คือ…ฟันโยก

รักโสโครก คือ…ฟันดำ

รักถลำ คือ…ฟันเหยิน

รักหมางเมิน คือ…ฟันห่าง

รักร้าง คือ…ฟันหลอ

รักหงิกงอ คือ…ฟันกุด

รักบริสุทธิ์ คือ…ฟันขาว

รักชั่วคราว คือ…ฟันปลอม

รักอ่อนซ้อม คือ…ฟันร่วง

รักสีม่วง คือ…ฟันเก*

รักจำเจ คือ…ฟันซ้อน

รักสลอน คือ…ฟันแทรก

รักแรก คือ…ฟันน้ำนม

รักระบม คือ…ฟันผุ

รักคิกขุ คือ…ฟันกระต่าย

รักสลาย คือ…ฟันหลุด

รักชำรุด คือ…ฟันสึก

รักเจ็บลึก คือ…ฟันคุด

รักตุ๊ด คือ…ฟันหนุ่ม

รักทั้งกลุ่ม คือ…ฟันหมด

รักสลด คือ…ฟันพลาด

รักต่างชาติ คือ…ฟันฝรั่ง

รักปิดบัง คือ…ฟันชู้

รักอุดอู้ คือ…ฟันช้า

รักกะฮา คือ…ฟันเล่น

รักไม่เป็น คือ…ฟันดะ

รักเธออยู่เสมอ จริงๆนะ…ฟันธง
 
ขอบคุณที่มา : jibjoice.com