ความลับ…ได้ยินว่ามักเป็นสีดำ
ความรัก…จำได้ว่าเป็นสีชมพู
ความลับ…ต้องกระซิบข้างข้างหู
ความรัก…อาจรับรู้ได้ด้วยหัวใจ

ความลับ…ต้องมีการวางแผน
ความรัก…จะกี่หมื่นแสนก็ยังยิ่งใหญ่
ความลับ…ถ้าบอกจะไม่ลับอีกต่อไป
ความรัก…ได้ฟังเมื่อไหร่ก็ยังคงงดงาม

ความลับ…ฟังแล้วอาจสงสัย
ความรัก…มักไม่ต้องมีคำถาม
ความลับ…ต้องเก็บให้ดีคือคำนิยาม
ความรัก…อาจไม่ต้องให้คำจำกัดความมาปะปน

ความลับ…จะไม่บอกให้ใครรู้
ความรัก…อยากให้ได้ฟังอยู่…ก็สุขล้น
ความลับ…เข้าไปมากจะวกวน
ความรัก…แค่อยู่ในใจใครสักคน…ก็เพียงพอ.

ขอบคุณบทกลอนดีดีจาก ไทยเมทดอทคอม