Browsing posts tagged: ความลับกับความรัก
ความลับกับความรัก

ความลับ…ได้ยินว่ามักเป็นสีดำ ความรัก…จำได้ว่าเป็นสีชมพู ความลับ…ต้องกระซิบข้างข้างหู ความรัก…อาจรับรู้ได้ด้วยหัวใจ ความลับ…ต้องมีการวางแผน ความรัก…จะกี่หมื่นแสนก็ยังยิ่งใหญ่ ความลับ…ถ้าบอกจะไม่ลับอีกต่อไป ความรัก…ได้ฟังเมื่อไหร่ก็ยังคงงดงาม ความลับ…ฟังแล้วอาจสงสัย ความรัก…มักไม่ต้องมีคำถาม ความลับ…ต้องเก็บให้ดีคือคำนิยาม ความรัก…อาจไม่ต้องให้คำจำกัดความมาปะปน ความลับ…จะไม่บอกให้ใครรู้ ความรัก…อยากให้ได้ฟังอยู่…ก็สุขล้น ความลับ…เข้าไปมากจะวกวน ความรัก…แค่อยู่ในใจใครสักคน…ก็เพียงพอ. ขอบคุณบทกลอนดีดีจาก ไทยเมทดอทคอม