การที่เราจะคบหาหรือรู้จักใครสักคน

ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตาม

สิ่งหนึ่งที่ควรท่อง ควรจำไว้อยู่เสมอก็คือ

“คน” เป็นสิ่งมีชีวิต

ที่มีทั้งด้านบวก และด้านลบ อยู่ในนั้น

อย่าตั้งใจกับคนหนึ่งคนมากเกินไป

เพราะไม่มีใครอยากเป็นต้นเหตุของความล้มเหลว

อย่าคาดหวังกับ คนหนึ่งคนมากเกินไป

เพราะไม่มีใครสามารถเป็นทุกอย่าง

ที่ทุกคนอยากให้เป็น

อย่าให้เวลากับคนหนึ่งคนมากเกินไป

เพราะไม่ว่าใครก็อยากมีช่วงเวลาความเป็นส่วนตัว. . .

คนเดียว ….

อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคนหนึ่งคนมากเกินไป

เพราะนั่นจะทำให้เค้าไม่หลงเหลือ ..

ความเป็นตัวของตัวเอง

อย่าควบคุมชีวิตคนหนึ่งคนมากเกินไป

เพราะมนุษย์มักจะหาวิธีการแทรกตัว

เพื่อออกมาจากกฎที่ถูกกำหนด

อย่าบีบบังคับคนหนึ่งคนมากไปกว่านี้

เพราะถ้าคน ๆ นั้น หลุดจากภาวะบีบบังคับมาได้

คุณจะกลายเป็นคนที่ถูกหันหลังให้ในทันที

เธอ. . . ลองมองดูฉันดี ๆ

ฉันมีลมหายใจ

ไม่ใช่ภาพวาด ที่จะสวยงามอยู่ตลอดเวลา

ฉันเองก็เป็น “คน” เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี 2 ด้าน. . . เช่นกัน

…อยากรู้จักใครสักคน ต้องหัดเรียนรู้ ไม่ใช่เปลี่ยนแปลง…

ที่มา : จาก ThaiBookmark