สร้างไฟล์ stlye_1.css-stlye_7.css     7ไฟล์ๆละสี(สีตามวันจ-ศ)

แล้วใช้ date(“N”) เพื่อแสดงค่า 1 ถึง 7 ตามวัน (1 คือวันจันทร์ และ 7 คือวันอาทิตย์)

ตัวอย่างโค้ด

<?php
$css_filename =  “style_”.date(“N”).”.css”;           // สร้างชื่อไฟล์ เก็นในตัวแปรชื่อ css_filename
echo ‘<link href=”‘.$css_filename.'” rel=”stylesheet” type=”text/css” />’;         // ใส่ชื่อไฟล์ในโค้ด html เพื่อลิงค์ไฟล์ css
?>