๏๏๏๏..วงกลม หนึ่งวง…๏๏๏๏
คนเรามายืนและก้าวไปพร้อม พร้อมกัน
จากจุดเดียวกัน บางคนอาจจะก้าวไปเร็ว
กว่า…บางคนอาจจะค่อย ๆ ก้าว…ทีละก้าว
ก้อเปรียบเสมือนวงกลมหนึ่งวง ที่ก้าวจาก
จุดเดียวกัน และลากเส้นไปในทิศทางเดียวกัน
และไม่สามารถลากเส้นมาบรรจบกันได้
ถ้าต่างคนต่างที่จะลากเส้น….
ถ้าคนใดคนหนึ่งหยุดอยู่กับที่..แล้วอีกคนหนึ่ง
ลากเส้นไป…แล้วพอไม่นานมันก้อจะลากเส้น
มาบรรจบกันที่จุดเดิม
เหมือนกับความรัก ที่ต่างคนต่างดิ้นรนแสวงหา
แล้วก้อไม่พบกับสิ่งที่แสวงหา เจอแต่ความว่างเปล่า….
และความปวดร้าว

ถ้าหยุดอยู่กับที่…ความรักก้อจะวิ่งเข้ามาหา..
ถ้าเราไม่ลากเส้นให้ก้าวต่อไป…

ความรักก้อเหมือนกับวงกลมหนึ่งวง ถ้าเราก้าวไป
และมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน
ความรักมันคงจะมาบรรจบกัน ในจุดหนึ่ง จุดใด..
ของเส้นวงกลม..

ถ้าคนละจุดมุ่งหมาย เส้นที่ลาก ก้อจะกลายเป็นวงกลม
คนละวง ที่จะไม่สามารถก้าวมาบรรจบกันอีกเลย…

ความรัก ถ้าเรายิ่งวิ่งตาม ยิ่งค้นหา เชื่อได้ว่า สิ่งที่ได้มา
คือ ความผิดหวัง ยิ่งเดินเข้าไป ยิ่งเดินหนี…

แต่เชื่อว่า สักวัน ความรัก…คงจะเดินเข้ามา..