ความรัก
คำสั้นๆที่มีผู้ให้นิยามไว้มากมาย
บ้างเปรียบความรักเหมือนต้นไม้
ที่ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่
ความรักจึงจะเติบโตงอกงามและแข็งแรง
ขณะที่ผู้คนอีกไม่น้อย มองเห็นความรักเป็นเสมือนแก้ว…
บอบบางและพร้อมที่จะแตกสลาย แม้การกระทบเพียงเบาๆ
แต่จะมีใครบ้างไหมหนอ ที่คิดเปรียบความรักกับกาแฟ
ความรักที่งดงาม กับกาแฟที่รสาติหอมอร่อย
จำเป็นต้องอาศัยศิลปะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
น้ำที่ร้อนได้ที่ เมล็ดกาแฟพันธุ์ดี
ปริมาณที่เหมาะสม และความตั้งใจของคนชง
มีผลต่อความกลมกล่อมของรสชาติกาแฟฉันใด…
ความจริงใจ อดทน ให้เกียรติ และรู้จักรอเวลา…
ก็คงจะเป็นเคล็ดลับที่ช่วยประคับประคองให้ความรัก
ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและงดงามฉันนั้น…
สุดท้ายนี้ ขอให้ความรักของทุกๆคน
เป็นดั่งกาแฟหอมอร่อย ที่รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายทุกครั้งที่ได้ดื่ม…
ไม่เข้มข้น และทำให้ท้องผูก

รักข้ามวัย…หัวใจรสกาแฟ
Love story
ตอน  กว่าจะได้จุมพิต