การที่เราจะประทับใจใครนั้นใช้เวลาเพียงแค่นาที การที่เราจะชอบใครใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมง

การที่เราจะรักใครใช้เวลาเพียงแค่ชั่ววัน แต่การที่จะลืมใครนั้นต้องใช้เวลาชั่วชีวิต