ความสงสัยบนความฉลาดคิด     กลายเป็นคนโง่

บนความยึดติด     ถ้าคนคนนั้นคิดว่าตัวเก่ง