จุดเริ่มต้นของความรักคือการปล่อยคนที่เรารักเป็นตัวของตัวเอง อย่าดึงเขาจากภาพของความเป็นเขา

มิฉะนั้นจะหมายความว่า เขาเป็นเพียงภาพสะท้อนของตัวเราที่ปรากฏในตัวเขา