การเตรียมรูปภาพในตอน2นี้ ก็จะเริ่มต้นการทำเหมือนแบบตอน1 เพียงแต่ในขั้นตอนของการปรับ ค่า width=600 นั้นหาก Height ที่ปรับอัตโนมัติ ไม่เป็น 400 เราจะมีวิธีทำอย่างไร มาดูกันครับ

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)

resize-images-b-02

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)

resize-images-b-03

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)

resize-images-b-04

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)

resize-images-b-05

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)

resize-images-b-06

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)

resize-images-b-07

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)

resize-images-b-08

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)

resize-images-b-09

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)

resize-images-b-10

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)

resize-images-b-11

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)

resize-images-b-12

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)