การเตรียมรูปภาพ สำหรับบทความควรมีความกว้างยาวประมาณ 600x400px ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ โดยเราสามารถใช้โปรแกรมจัดการรูปภาพ ในการปรับขนาดได้หลายโปรแกรม ตัวอย่างเช่นโปรแกรม Adobe Photo Shop cs6

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)

resize-images-02

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)

resize-images-03

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)

resize-images-04

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)

resize-images-05

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)

resize-images-06

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)

resize-images-07

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)