การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพ นั้นจะช่วยให้การเตรียมรูปภาพของเราทำได้รวดเร็วขึ้นครับ แต่รูปภาพที่เราจะนำมาย่อนั้นจะต้องมีขนาดเท่ากันหมดด้วย โดยเราจะใช้โปรแกรม ACDSee Pro6 เรามาดูกันเลยครับ

การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพโดย โปรแกรม ACDSee Pro6

การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพโดย โปรแกรม ACDSee Pro6

resize-acdsee-pro6-02

การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพโดย โปรแกรม ACDSee Pro6

resize-acdsee-pro6-03

การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพโดย โปรแกรม ACDSee Pro6

resize-acdsee-pro6-04

การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพโดย โปรแกรม ACDSee Pro6

resize-acdsee-pro6-05

การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพโดย โปรแกรม ACDSee Pro6

resize-acdsee-pro6-06

การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพโดย โปรแกรม ACDSee Pro6