เคยคิดอยู่เหมือนกัน…

ว่าทุกวันนี้ฉันต่อสู้เพื่อใคร

เพื่อตัวฉันเองใช้ไหม?

หรือเพื่อลมหายใจที่เฝ้ารอ..

สรุปแล้วก็คงเป็นทุกๆ อย่าง

ก็มีบ้างที่ฉันท้อ

กับอุปสรรค์มากมาย…ที่เฝ้ารอ

เพราะอะไรคงไม่สำคัญเท่า…

กับการที่เราต้องต่อสู้เพื่อความฝัน

เพื่อทำให้มันเป็นจริงให้ได้…

เพื่อเรา..

เพื่อใคร…บางคนข้างหลังที่คอยชื่นชม